Pre-Project

2021/02/12

Vad är viktigt att tänka på när du diskuterar ditt projekt med ett IT-bolag?

Vad är viktigt att tänka på när du diskuterar ditt projekt med ett IT-bolag?

I ett mjukvaruutvecklingsprojekt är kommunikation och informationsöverföring viktiga delar för att minimera risken för ett gap mellan förväntningar och resultat. Det är viktigt att informationen som ska överföras och kommuniceras mot IT bolaget är insamlat innan projektet har startat. 

Anthony Mulot, projektledare, förklarar vikten av att ha tydliga förväntningar och vad som är viktigt att tänka på inför kommande samarbete med en IT-Partner.
  • Kravspecifikation. För att kunna illustrera helhetsbilden för projektet är det viktigt med en kravspecifikation. Här kan bland annat mål, funktionaliteter, användare och önskemål på teknologier framföras. Detta för att kunna planera rätt utvecklingsprocess och bas för projektet redan från start.

  • Tidsplan. Önskemål på leverans är ett bra komplement till din kravspecifikation. Här kommer IT bolaget att kunna hjälpa dig med vilka delar som ska prioriteras och även sätta ihop rätt team för dina behov.

  • Minimum Viable Product (MVP). I samband med tidsplan och prioritering utifrån din kravspecifikation är det viktigt att avgöra vilka funktionaliteter som är av mest värde. Här kan en första version av din produkt planeras. Detta för att genomföra minsta möjliga utveckling för att snabbt testa marknaden och få Proven Concept, men även få direkt feedback på hur projektet kan vidareutvecklas.

Utifrån ovanstående punkter kan uppdraget planeras, rätt team sättas ihop och ett estimat uppskattas för utvecklingen på ett effektivt sätt. Kommunikation och informationsöverföring är viktigt, både innan start men även under projektets gång då det alltid kommer att vara nya önskemål om förändringar. Därmed behöver du räkna med att ändringar kan förekomma och att en kontinuerlig kommunikationen är vital. Detta för att både förbättra utvecklingsprocessen men även relationen.

Är du i uppstartsfasen och behöver rådgivning för ditt projekt? 
Kontakta oss

Pre-Project